luni, 28 noiembrie 2011

Cultura Gumelnita

Cultura Gumelnita.[1]
Pentru imagini mergeti si la ultimile pagini!
Gumelnita-punct situat la cca 5 km E de Oltenita (jud.Calarasi) ,unde pe un mamelon rupt din terasa inalta a Dunarii,sapaturi arheologice efectuate in 1925 si 1960 au scos la suprafata cea mai mare asezare a culturii Gumelnita identificata pana acum (cca 2 ha suprafata).
 Cultura eneolitica Gumelnita  si-a luat numele de la asezarea de pe magura Gumelnita. Are o arie foarte vasta de raspandire ce cuprinde: Campia Munteniei pana in zona de dealuri,Dobrogea,jumatatea rasariteana a Bulgariei,ajungand in sud pana in Thracia greceasca  in apropiere de Marea Egee (Dikili Tash,Sitagroi,etc). S-a format pe fondul Boian,cu aporturi ale culturii Marita din sudul Bulgariei. Majoritatea asezarilor au forme de tell cu straturi succesive de depuneri,printre cele mai inalte fiind tellul de la Bordusani (jud.Ialomita) sic el de la Harsova (jud.Constanta),inalt de 12 metri,unde cultura Gumelnita suprapune straturi Boian (fazele III si IV) si este la randul ei suprapusa de straturi Cernavoda I. Cele doua faze principale ale culturii Gumelnita stabilite prin sapaturile din asezarea eponima au fost ulterior impartite in cate doua etape,la Vidra descoperindu-se si un strat mai vechi,numit A1 (fostul A devenind astfel A2),iar fosta B devenind B1,etapa B2 fiind identificata numai in unele asezari. Toate celelalte impartiri si denumiri ale fazelor culturii Gumelnita nu ni se par necesare.
   Ceramica de tip comun se caracterizeaza prin decor in relief (brauri alveolare ,proeminente ,barbotina organizata si caneluri),ca si prin incizii si pictura cu grafit,rara in faza B si foarte frecventa in faza A,alaturi de pictura rosie cruda. Formele principale sunt strachinile larg deschise ,mai ales cu buza intoarsa spre interior (adeseori pictate cu grafit si in interior),vasele bitronconice si castronul inalt,dar si chiupuri cu corpul bombat. Vasele de tip askos apar in faza A2 si sunt frecvente in faza B.
  Remarcabila ramane bogatia uneltelor de silex (topoare-unele depasind 25 cm lungime,lame lungi,curbe,razuitoare) si armelor de silex (varfuri de lance si de sageata,triunghiulare si fin retusate pe ambele fete). In cei numai 315 metri patrati sapati in 1925 la Gumelnita au fost descoperite cca 2000 de fragmente si piese intregi de silex. Materia prima provenea din platforma prebalcanica,de unde aduceau in calupuri mari ca niste caramizi,dar prelucrarea uneltelor se facea in fiecare asezare,dovada multe nuclee si nenumarate aschii. Numeroase sunt deasemenea si topoarele si daltile de piatra slefuita si,destul de frecvente,topoarele-ciocane. Rasnitele si frecatoarele de piatra fac parte din inventarul tuturor locuintelor,iar slefuitoarele de piatra  pentru uneltele de os sunt si ele frecvente. Sunt foarte numeroase uneltele de corn de cerb (sapaligi si chiar brazdare pentru plugul primitiv,harpune,manere pentru uneltele de piatra,etc) si cele de os.
   Obiectele de arama,mai ales impungatoare cu corpul in patru muchiisi ace cu capul rasucit in doua spirale (tip ce se raspandeste pe o arie uriasa,ajungand pana in valea fluviului Indus),sunt comune de la inceputul culturii Gumelnita,folosindu-se totodata ,in mai mica masura,si aurul pentru podoabe si chiar pentru figurine. Statuetele de lut ars (antropomorfe si zoomorfe) sunt foarte numeroase,ca si vasele antropomorfe si zoomorfe. In schimb, statuetele de marmura sunt mai rare. Trebuie amintit ca in necropola de langa Varna (Bulgaria),din faza Gumelnita A2,au fost descoperite morminte cu un inventar de aur deosebit de bogat (arme,podoabe,statuette),alaturi de altele mult mai sarace,ceea ce indica o diferentiere sociala si o organizare patriarhala (sceptre in unele morminte de barbati,etc).Cele cateva necropole si morminte izolate cercetate in Romania sunt toate de inhumatie,partial cu mortii in pozitie chircita. In faza A2,copii de varsta frageda se inmormantau sub podeaua locuintelor,in pozitie chircita foarte stransa.
   Ocupatiile principale ale comunitatilor culturii Gumelnita erau cultivarea cerealelor si cresterea animalelor domestice ,desi vanatul s-a dovedit a fi foarte important in unele asezari (Cascioarele,faza B1),ca si pescuitul. Majoritatea datelor C14 (nerecalibrate) pe carbuni de lemn si cereale carbonizate (de la Gumelnita,Cascioarele si Varasti,toate din faza A2) se situeaza intre 3670+-120 si 3450+-120,cu exceptia a doua date de la Cascioarele (3915+-150 si 3725+-100) si a uneia de la Gumelnita (3765+-70),care ar putea fi explicate prin varsta inaintata a copacilor din care proveneau carbunii ,deoarece datele C14 pentru ultima faza (Spantov) a culturii Boian,anterioara culturii Gumelnita,se situeaza intre 4035+-100 si 3620+-100.


Cultura Gumelniţa,
Silvia Marinescu-Bîlcu
       Una dintre cele mai strălucite civilizaţii din ultima jumătate a mileniului V a.Chr. este (alături de complexul Ariuşd - Cucuteni - Tripolie) cultura Gumelniţa.

          Staţiunea eponimă a acestei excepţionale culturi a fost menţionată pentru prima dată de creatorul şcolii arheologice româneşti,
Vasile Pârvan, încă din anul 1922. Însă abia cu începere din anul 1924 Vladimir Dumitrescu va pune la dispoziţia preistoricienilor din lumea întreagă prima colecţie de materiale specifice (ceramică, plastică, utilaj litic şi de os etc.) adunată din chiar aşezarea eponimă aflată pe "le massif de Gumelniţa qui domine de plus de 20 m la plaine du Danube", aşezare ce va fi cercetată sistematic cu începere din anul 1925.
      
      
    Aria de răspândire a culturii Gumelniţa. Geneză şi evoluţie
          În România, aria de răspândire a culturii Gumelniţa corespunde, în general, cu aceea a culturii Boian în Muntenia, dar ea s-a extins şi în Dobrogea, pe teritoriul ocupat înainte de cultura Hamangia, precum şi în sudul Basarabiei. Spre sud ocupă jumătatea orientală a Bulgariei, atât la nord cât şi la sud de Balcani (cunoscută fiind sub numele de Kodjadermen - Karanovo VI) ajungând până la Egeea.
          Formată în principal pe fondul culturii Boian, are cu siguranţă şi o componentă a culturii Mariţa (parţial contemporană cu Boian), din sud-estul Bulgariei, a cărei ceramică pictată cu grafit constituie una din trăsăturile caracteristice ceramicii gumelniţene.
          Cu tot aspectul unitar al culturii, au putut fi definite câteva variante regionale: una nord-dunăreană, alta dobrogeană, cea de a treia sud-balcanică, la care se adaugă aspectul cultural Stoicani - Aldeni din nord-estul Munteniei şi sud-estul Moldovei, care a trecut şi la est de Prut, în zona situată imediat la nord de Dunăre.
          Evoluând de-a lungul a două faze principale, A şi B, subîmpărţite la rândul lor în câte două etape - A1 - A2 şi B1 - B2 - primele trei etape documentate şi stratigrafic (ultima ridicând deocamdată numeroase semne de întrebare), cultura Gumelniţa are, ca de altfel toate culturile eneolitice, elementele ei specifice. Am sublinia în primul rând multitudinea de aşezări de tip tell, alături de care le aflăm pe acelea situate pe boturi de terase, ostroave, martori de eroziune etc., întărite sau nu cu sisteme artificiale de apărare/protejare şi constituite invariabil în preajma unor surse naturale de apă (izvoare, râuri, pârâuri, lacuri, mlaştini etc.) şi resurse naturale uşor exploatabile: ape, terenuri prielnice agriculturii, creşterii animalelor, vânătorii etc., acestea toate constituindu-se într-o anume categorie a relaţiilor omului cu mediul înconjurător.
          
          Ceramică. Unelte. Podoabe. Plastică.
          Un alt element specific culturii este ceramica, în special neagră, dar şi o alta, arsă la brun (rar, chiar la roşu-cărămiziu) ambele specii bine lustruite, având forme şi decoruri variate, acestea din urmă incizate, în relief şi barbotinate, precum şi pictate cu grafit. Foarte răspândită în faza A (dar prezentă şi în faza B), pictarea cu grafit necesita o tehnologie destul de complicată şi o dublă coacere în cuptor, ultima până la 1.100ºC. Se pictează însă şi cu culoare albă şi chiar roşie, pe fondul vasului, dar întâlnim şi o categorie pictată tricrom, după arderea vasului în cuptor. Tot acum îşi fac apariţia primele vase de tip askos şi rhyton, ca urmare a legăturilor cu sudul egeo-anatolian. O altă caracteristică, proprie acestei culturi, ca şi culturii Sălcuţa (destul de probabil, în mare parte variantă a culturii Gumelniţa), în tot neo-eneoliticul României o constituie topoarele masive ca şi lamele lungi de silex, ce depăşesc uneori 30 cm, lor adăugându-li-se şi vârfurile de săgeţi şi lănci tăiate în aceeaşi rocă. Ar mai fi de menţionat o mare varietate de unelte de os şi corn, printre ele remarcându-se săgeţile, vârfurile, piesele lamelare, cele pentru modelarea ceramicii, harpoanele, săpăligile, "brăzdarele", "bumeranguri" etc. Din os şi scoici s-au realizat şi numeroase podoabe.
          Arama este la rândul ei folosită în chip curent atât pentru realizarea unor obiecte de podoabă (între care acele cu capul dublu răsucit spiralic - tip răspândit până departe în Asia de sud-est, în valea Indusului) cât şi pentru diverse tipuri de topoare masive, toate dovedind cunoştinţe destul de avansate ale meşterilor gumelniţeni în domeniul tehnologiei prelucrării aramei.
          Încă din faza A2 apar şi cele mai vechi obiecte de podoabă de aur în aşezări din zona Dunării inferioare, lucrate probabil în regiunile din sudul fluviului.
                În sfârşit, plastica acestei culturi este extrem de bogată, variată şi specifică, şi deşi predominante sunt statuetele antropomorfe, cele zoomorfe sunt destul de frecvente.
          Statuetele, în marea lor majoritate, sunt modelate în lut, dar au fost, de asemenea, tăiate în os şi, mai rar, în marmură. O bună parte a statuetelor antropomorfe de lut stau mărturie a calităţilor modelatorilor, atât în ceea ce priveşte spiritul de observaţie (redarea anumitor fizionomii şi atitudini), cât şi îndemânării execuţiei. Cele de os sunt de trei tipuri, două excesiv schematizate, cel de-al treilea încercând (în limitele permise de materia primă) să redea mai fidel silueta corpului omenesc, adăugându-i şi podoabe de aramă - coliere, brâuri, cercei. Numeroase sunt şi vasele antropomorfe (unele adevărate opere de artă), cele zoomorfe sau antropo-zoomorfe, dar şi diversele compoziţii fie strict antropomorfe, fie antropo-zoomorfe, legate toate, ca şi statuetele, de diversele manifestări cultice ale populaţiei gumelniţene.
          
          Aşezări. Locuinţe. Sanctuare
          Reîntorcându-ne la aşezările culturii, deocamdată nu dispunem (pentru România, unde s-au cercetat exhaustiv doar mica aşezare de la Teiu şi satul Gumelniţa B1 de la Căscioarele - Ostrovel) de suficiente date referitoare la organizarea internă a spaţiului comunitar, dar alături de locuinţe propriu-zise, dispuse sau nu într-o anumită ordine, întâlnim locuinţe-atelier (de prelucrare a utilajului litic, a osului, cornului, obiectelor de podoabă, statuetelor etc.), dar de pildă şi o construcţie "abator" în cuprinsul aşezării de la Căscioarele - Ostrovel sau alta de tip "moară" în aşezarea de la Medgidia. Atât aceste locuinţe-atelier din aşezări, ca şi "atelierele" descoperite în afara lor stau mărturie existenţei unor meşteşuguri şi meşteşugari specializaţi ce vor fi lucrat, în egală măsură, pentru grupul uman din care făceau parte, cât şi pentru schimburile intertribale. Ne putem gândi chiar şi la aşezări cu un anume specific economic, dependent şi de mediul ambiant pe care-l exploatau în egală măsură pentru necesităţile comunităţii ca şi pentru trocul cu alte bunuri necesare ce nu le vor fi fost la îndemână.
         
          Nu lipsesc din cuprinsul anumitor aşezări nici locurile special amenajate pentru cult care, potrivit modelelor de "sanctuare" descoperite, ne dau imaginea amploarei unor astfel de construcţii şi a rolului jucat de ele în viaţa comunităţilor respective.
      
          Rit şi ritual. Necropole
          Un alt aspect al spiritualităţii populaţiilor gumelniţene se desluşeşte din atitudinea lor faţă de cei decedaţi. În cazul culturii în discuţie, defuncţii au fost grupaţi în locuri special amenajate pentru ei (în afara aşezărilor), cunoscute fiind câteva necropole din vasta arie gumelniţeană, dar se cunosc şi excepţii de la această regulă.
          Ritul, ritualul şi aspectul fizic al acestei populaţii sunt asemănătoare cu cele din ultima fază a culturii Boian (firesc, dat fiind aportul acesteia la geneza culturii Gumelniţa): înhumare în poziţie chircită, de la moderată la foarte accentuată, de regulă pe partea stângă, ofrande prezente dar, în general, sărace. Caracteristicile fizice corespund fondului mediteranoid cu cele patru variante fenotipice cunoscute. Dar detaliile ritualului (poziţia braţelor, diversele categorii de ofrande şi amploarea lor în mormânt, folosirea sau nu a ocrului, gradul de chircire în cazul acestei poziţii, forma gropii etc.) nu par a fi fost supuse unor canoane riguroase, abia putându-se desprinde oarecare generalizări.
          Dar înmormântări, ca şi piese scheletice (umane) disparate s-au descoperit în mai toate aşezările gumelniţene. Sunt de menţionat, în primul rând, mormintele de copii de sub şi dintre locuinţe, la unele schelete putându-se constata diverse malformaţii ce au condus la formularea ipotezei unor posibile sacrificii rituale. Tot în legătură cu anumite credinţe (un cult al craniului) stau şi depunerile de cranii umane (în general, secţionate intenţionat) sub sau în preajma vetrelor. Cât priveşte piesele scheletice mai sus menţionate şi interpretate de unii ca provenind de la morminte vechi deranjate, Alexandra Bolomey consideră că frecvenţa lor este mai mare decât s-a apreciat şi că de fapt provin de la contemporani ai perioadei de locuire, fie rămaşi fără morminte (din raţiuni care ne scapă), fie neînhumaţi, omorâţi şi ciopârţiţi în cadrul unor ritualuri şi ceremonii magice.
      
          Elemente de cronologie
          Cât priveşte cronologia relativă a culturii Gumelniţa, diferitele piese precucuteniene de "import" datând din faza Precucuteni III (sau chiar de la finele fazei Precucuteni II) şi altele cucuteniene din faza A, dar şi un fragment ceramic aparţinând culturii Petreşti din Transilvania - piese descoperite în aşezări ale culturii Gumelniţa - ne îndreptăţesc să considerăm începutul acestei culturi contemporană cu cultura Precucuteni III (dar şi cu final de Precucuteni II) şi apoi cu faza Cucuteni A, iar la sfârşit cu începutul fazei Cucuteni A-B. Fragmentul de tip Petreşti, indică un paralelism Gumelniţa A2 cu o fază relativ târzie Petreşti.
          Cronologia absolută, asupra căreia se mai discută încă, potrivit ultimelor date recalibrate, situează această cultură (aşa cum menţionam mai sus) în limitele ultimei jumătăţi a mileniului V a.Chr. şi poate şi la zorile mileniului IV a.Chr.Explicatii fotografii postate pe imageshack[2],preluate de pe http://www.europeana.eu/

View item at
Identifier: 5F456FC3-3C0C-4BFF-83B8-01618594E99B
Format: 59   ardere   image/jpeg   lut   încrustare cu alb
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Description: Capac de lut, deformat la ardere, în formă de cap de porc, modelat realist. Capacul este pictat cu alb. În creştet se află două cercuri concentrice şi alte benzi până la bot. Ochii sunt conturaţi cu alb, urechile sunt perforate şi pictate cu dungi albe.

View item at
Identifier: 2F518213-5342-11DD-8D24-00A0D21C2D1F
Format: 34 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lut cu degresanţi   modelare cu mâna   încrustare
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Description: Capac, modelat din lut, de culoare roşiatică. Este în formă de calotă sferică, cu buza dreaptă. Decorul constă din şapte cercuri incizate, dispuse concentric, care delimitează benzi late de cca. 0,5 cm, la rândul lor decorate cu împunsături dispuse succesiv.

View item at
Identifier: 2F518211-5342-11DD-8D24-00A0D21C2D1F
Format: 102 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lustruire   lut cu degresanţi   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Ceramică |   Incizii oblice paralele |   Romania |
Description: Vas modelat din lut, de culoare cărămiziu-roşiatică. Este de formă bitronconică, cu buza dreaptă, fund plat şi umăr rotunjit. Gura este uşor deformată, de formă aproximativ ovală. Decorul este realizat prin incizie. Constă din trei serii de linii scurte  

View item at
Identifier: 6F161D20-4CB5-4786-8F8C-88298057320B
Format: 4   77   ardere oxidantă   canelare   image/jpeg   lut cu cioburi pisate
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas bitronconic |   Ceramică |   Romania |
Description: Vas bitronconic turtit, modelat din lut cu degresanţi, cu buza dreaptă, ars la cărămiziu. Decorul este realizat din benzi canelate dispuse oblic pe corpul vasului. Benzile în relief se repetă de patru ori şi au la capetelele de pe umărul vasului cate două sau trei proeminenţe.

View item at
Identifier: 2F518218-5342-11DD-8D24-00A0D21C2D1F
Format: 155 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lustruire   lut cu degresanţi   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Ceramică |   Paranteze incizate |   Romania
Description: Vas modelat din lut, de culoare maroniu-gălbuie. Este de formă piriformă, cu fundul drept, umărul puternic rotunjit, aplatizat în partea superioară, gâtul cilindric, scurt, buza dreaptă. În partea superioară, la baza gâtului, se găsesc patru proeminenţe

View item at
Identifier: 2F51820E-5342-11DD-8D24-00A0D21C2D1F
Format: 160 mm   Dtoartă: 25 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   lustruire   lut cu degresanţi   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas askos |   Ceramică |   Romania |
Description: Vas askos, modelat din lut de culoare cărămiziu-gălbuie. Este de formă bombată, cu fundul plat şi gura uşor oblică. În partea superioară se află o toartă, cilindrică în secţiune. Întreaga suprafaţă a vasului prezintă urme de lustruire, fără să fie decorat

View item at
Identifier: 2F51820F-5342-11DD-8D24-00A0D21C2D1F
Format: 10 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lustruire   lut cu degresanţi   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Ceramică |   Romania
Description: Vas modelat din lut, de culoare roşcat-maronie. Este de formă bitronconică, cu fundul plat, umărul uşor rotunjit, buza dreaptă. Prezintă două torţi unghiulare, aflate pe umărul vasului, dispuse diametral opus. În partea superioară este decorat cu linii oblice.

View item at
Identifier: C3542223-DDCC-41E6-A730-CE3C6E2BE184
Format: 225 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lustruire   lut cu degresanţi   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Ceramică |   Bandă de incizii |   Cerc |   Spirală |   Romania
Description: Vas modelat din lut de culoare cărămiziu-gălbuie, respectiv neagră-cenuşie în zona buzei. Partea inferioară este de formă tronconică, cu fundul plat. Partea superioară este rotunjită, cu buza oblică. Pe jumătatea superioară este decorat cu două spirale .

View item at
Identifier: DA4E8B44-3C26-465A-AEDE-802DB01102BD
Format: 121   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lut fin
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas bitronconic |   Ceramică |   Romania |
Description: Vas bitronconic cu buza uşor evazată, prevăzut cu două apucători verticale de formă triunghiulară. Vasul este lucrat cu mâna din pastă fină ars la cărămiziu, cu urme de lustru pe baza superioară a vasului. Conul inferior al vasului este decorat cu impresiuni de „paranteze” realizate„cu scoica”.

View item at
Identifier: 23E47BFD-88AB-44A9-B216-A3D4A037E9FF
Format: 12   179   ardere   image/jpeg   lut
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Sultana
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas bitronconic |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas de lut, formă sveltă, ars la cărămiziu, fundul plat, corpul ovoidal, buza uşor evazată, Decorat cu două apucători aşezate pe diametrul maxim, perforate vertical şi cinci nervuri oblice dispuse în diagonală pe corpul vasului.

View item at
Identifier: CC86B9CC-4BD0-486C-B96A-6388431835D0
Format: 155   ardere oxidantă   grafit   image/jpeg   lut fin   pictare
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas de lut |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas bitronconic, din pastă fină, cu buza uşor evazată, ars la cărămiziu, cu urme de pictură cu grafit în partea superioară. Pe diametrul maxim al vasului decorul este format dintr-un registru în care alternează benzi cu câte doi butoni aşezaţi simetric.

View item at
Identifier: E36DFC74-9198-47BD-88CE-D3CDD0A4B81D
Format: 21 cm   ceramică   image/jpeg
Source: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie - CONSTANŢA |
Provenance: Hârşova
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas de bucătărie |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas bitronconic cu decor executat prin imprimare cu degetul în pasta benzilor oblice şi verticale, aplicate în tehnica barbotinei, pe întreg corpul.

View item at
Identifier: 642AA73C-B1C7-4DEF-AFBB-1BE42F5650EB
Format: 40,8 cm   ceramică   image/jpeg
Source: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie - CONSTANŢA |
Provenance: Hârşova
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas provizii |   Ceramică |   Romania |   România |   Roumanie |   Rumänien |   Rumania |
Description: Vas bitronconic, cu gâtul conic, lipsit de ornamente. Corpul decorat cu benzi verticale executate în tehnica barbotinei.

View item at
Identifier: 2B2646DD-5C39-4984-B676-66E98524FF31
Format: 30,5 cm   ceramică   image/jpeg
Source: Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie - CONSTANŢA |
Provenance: Hârşova
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas provizii |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas ceramic de formă bitronconică, cu gâtul înalt, bitronconic, ornat cu linii verticale, în tehnica barbotinei şi proeminente în partea inferioară a corpului.


View item at
Identifier: EAFA892B-F587-44B1-AF6C-EB6E2FB73137
Format: 195 mm   ardere   image/jpeg   lut   modelare cu mâna
Source: Muzeul de Istorie - GALAŢI |
Provenance: Galaţi
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Description: Vas bitronconic lucrat din pastă fină; decorat cu motive incizate şi pictate, partea superioară reprezentând un model de locuinţă.

View item at
Identifier: 25960FF4-9BC7-4D3E-ACBF-D3077DA872C3
Format: ardere   image/jpeg   lut
Source: Muzeul Brăilei - BRĂILA |
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Măsuţă de cult |   lut |   ardere |   Romania |  
 
View item at
Identifier: D118FE15-2942-44B4-8F4A-3E5502A036C4
Format: 16,0   ardere   image/jpeg   lut
Source: Muzeul Brăilei - BRĂILA |
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas cu picior |   lut |   ardere |   Romania |
 
View item at
Identifier: FE6C5FF1-0735-425C-8DD6-8D7CAC7072FF
Format: 11,5   ardere   image/jpeg   lut
Source: Muzeul Brăilei - BRĂILA |
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Cupă |   lut |   ardere |   Romania |  
View item at
Identifier: 86C0DF5C-0AFC-4B37-B623-A66A7420087B
Format: 8   ardere   image/jpeg   lut
Source: Muzeul Brăilei - BRĂILA |
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Type: StillImage |
Subject: Vas suport |   lut |   ardere |   Romania |  
View item at
Identifier: 0AD06826-8F0C-43F0-B003-0C5A2A5805E0
Format: 38,2   ardere   image/jpeg   lut
Source: Muzeul Brăilei - BRĂILA |
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas piriform |   lut |   ardere |   Romania |  
View item at
Identifier: 066D095C-856F-4632-8A86-966B9B55E0E8
Format: 30   ardere oxidantă   image/jpeg   lustruire   lut fin
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Sultana
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Capac cu protome |   Ceramică |   Romania |   |
Description: Capac din lut, pastă poroasă, ars la carămiziu, de formă convexă. Pe capac sunt modelate trei capete de cervidee, două alăturate, celălalt opus lor, între ele profilându-se urma unor picioare în poziţie şezând.
 
View item at
Identifier: 09F60EDB-EF01-4203-BB71-B2E6A04211AB
Format: 99 mm   ardere   image/jpeg   lut
Source: Muzeul Brăilei - BRĂILA |
Provenance: Lişcoteanca
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Pahar |   Ceramică |   Romania |  
Description: Pahar din pastă fină, acoperită cu angobă cărămizie; formă bitronconică, cu buza evazată, gât tronconic, umăr carenat şi corp semisferic; decor pictat cu alb, în formă de linii oblice şi meandre, dispus pe gât (în bună parte este căzut).

View item at
Identifier: 66978E3D-9156-43A1-980B-F4BBCA4977EE
Format: 160 mm   ardere   image/jpeg   lut
Source: Muzeul Brăilei - BRĂILA |
Provenance: Brăila
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas bitronconic |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas bitronconic din pastă fină, acoperită cu slip lustruit; culoare gălbui-castanie; ardere secundară; formă bitronconică, buza evazată, gât tronconic, umăr rotunjit, corp sferoidal; pe umăr două tortiţe bandate, tubulare, albiate la exterior.
 
View item at
Identifier: F00197AA-00D9-4CE7-A78F-ADF32ACC7C8E
Format: 32 mm   image/jpeg   lut   modelare cu mâna, ardere
Source: Muzeul Brăilei - BRĂILA |
Provenance: Lişcoteanca
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Lampă |   Lampă zoomorfă |   Ustensile |   Romania |  
Description: Lampă zoomorfă din pastă semifină; culoare roşiatică-cenuşie, urme de ardere secundară; formă bironconică; 2 tortiţe aplicate pe diametrul maxim; 4 picioruşe; la partea superioară este perforată; forma aminteşte de o ţestoasă; orificiul central indică utilitatea.
View item at
Identifier: 15DD6170-793F-4F18-ABFA-917F876358DC
Format: 65   ardere   image/jpeg   lut fin   material pentru decorare   încrustare cu alb
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Type: StillImage |
Subject: Vase îngemănate |   Ceramică |   Romania |
Description: Patru boluri unite prin tuburi de lut din pastă fină, de formă tronconică, cu buza dreaptă. Vasele comunică între ele prin orificii lăsând lichidul să treacă dintr-unul în altul. Vasele sunt decorate cu haşur din linii incizate vopsite cu alb.
 
View item at
Identifier: E1D57B03-9FB4-44DD-8680-B1B49C798339
Format: 94 mm   ardere   image/jpeg   lut   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean"Teohari Antonescu" - GIURGIU |
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Date: Eneolitic
Subject: Castron |   Castron tronconic |   Ceramică |   Romania |  
Description: Castron tronconic din lut galben-cărămiziu. Decorul este realizat prin pictare cu alb şi roşu şi reprezintă forme geometrice - romburi. În centrul vasului, pe fund, sunt aplicate două reprezentări antropomorfe de sex masculin, respectiv feminin.

View item at
Identifier: 42EFD3CD-42E7-4BBB-8DB1-4E05A678221F
Format: 220   Lut   image/jpeg   modelare cu mâna
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas antropomorf |   obiect de cult |   Romania |  
Description: Vas antropomorf modelat din lut fin, ars la roşu-cărămiziu, de formă bitronconică, cu fundul plat, pântecul proieminent şi gura ovală cu prag. Pe conul superior al vasului se află modelată o mască umană, cu ochii migdalaţi în releif şi nasul acvilin.

View item at
Identifier: C52E6BC3-B533-47EE-AA9F-AAEB9C08C4C0
Format: 26   43   59   7   image/jpeg   lut poros
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Căscioarele
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Model de barcă |   obiect de cult |   Romania |  
Description: Barcă în miniatură din lut, arsă la cărămiziu, de formă dreptunghiulară, cu fundul drept. Cele patru muchii ale bărcii se prelungesc înspre exterior cu patru proeminenţe a căror formă sau funcţie e greu de stabilit deoarece toate sunt rupte.
View item at
Identifier: 33487F2C-B0F5-46E4-BA6A-BEF9CC77789B
Format: 108   image/jpeg   lut fin   paltin   pictare   încrustare cu alb
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas ritual |   ceramică |   Romania |  
Description: Vas tronconic, lucrat din pastă fină, lustruit, ars la cărămiziu, de formă tronconică, pereţii dubli, cu orificiu de umplere-scurgere aşezat pe diametrul maxim al vasului. Vasul este decorat pe conul superior cu un desen geometric pictat cu grafit.
View item at
Identifier: 708A5BDE-344B-4BC7-B9DE-C01C2882729C
Format: 10   270   image/jpeg   incizare   lut poros   pictare
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Ulmeni
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas zoomorf |   ceramică |   Romania |  
Description: Vas zoomorf din pastă poroasă, ars la cărămiziu, întruchipând un animal bovin. Capul este rotund, calota prezintă o deschidere – gura vasului, cu buza dreaptă, botul este ascuţit, ca un cioc, linia ce-l conturează prelungindu-se până în dreptul urechilor
View item at
Identifier: 38765CBF-4B33-45F6-BC3A-101E6B34D510
Format: 135 mm   ardere   image/jpeg   lut   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean"Teohari Antonescu" - GIURGIU |
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Date: Eneolitic
Subject: Capac |   Ceramică |   Romania |  
Description: Capac realizat din lut brun-cenuşiu, decorat prin şlefuire şi grafitare, la exterior. Un alt element de decor îl reprezintă cele zece perforaţii aflate aproximativ pe linia mediană a vasului. Pe suprafaţa exterioară mai are trei caneluri
View item at
Identifier: D3945840-0B4A-442E-A8C4-26196BD559B3
Format: 150 mm   ardere   image/jpeg   incizare   lustruire   lut   modelare
Source: Muzeul Naţional de Istorie a României - BUCUREŞTI |
Provenance: Vidra
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Creator:
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas antropomorf |   Ceramică |   Romania |  
Description: Nasul, ochii, sprâncenele şi urechile, perforate de patru şi, respectiv, cinci ori, sunt redate în relief. De asemenea, gura este modelată în relief şi marcată suplimentar prin cinci impresiuni circulare.

View item at
Identifier: 62C74ADB-C8F7-404B-ABE8-A61DFA9546BF
Format: 11   13   35   62   ardere oxidantă   excizie   image/jpeg   lustruit   modelat cu mâna   încrustaţie
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Vlădiceasca
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa                                  
Subject: Capac |   obiect de cult |   Romania |  
Description: Capac de lut modelat din pastă fină, lustruit, de formă emisferică cu buton de prindere, de culoare cărămizie. Capacul este lustruit la exterior, iar pe buza verticală are decor realizat prin excizie largă şi încrustaţie cu pastă albă.
View item at
Identifier: F9AFC71D-68CB-4877-9C72-A7B75365302C
Format: 142   5   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lut fin
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas bitronconic |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas bitronconic din pastă fină, ardere reducătoare, prevăzut cu două torţi laterale, dreptunghilare în profil. Decorul este realizat în partea superioară a vasului , inclusiv diametru, prin incizii de linii frânte în benzi successive. Restul vasului este lustruit fin.
View item at
Identifier: 89159D94-7DB6-4E03-98B8-326308833741
Format: 41   ardere oxidantă   image/jpeg   lut ars
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Sultana
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Capac cu protome |   Ceramică |   Romania |  
Description: Capac de vas în formă de calotă, pe care au fost modelate trei capete de cornute. Două sunt dispuse alăturat, avînd la mijloc coarnele unite, iar cel de-l treilea a fost aplicat pe partea diametral opusă a vasului.
View item at
Identifier: 1BA6449A-7236-4D50-A383-CBAA54FE67A0
Format: 189   ardere la roşu   image/jpeg   lut cu degresanţi   pictare
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Vlădiceasca
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas suport |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas suport cilindric, modelat cu mâna din pastă cu degresanţi, cu gura largă, lustruit, ars la cărămiziu. Pe suprafaţa exterioară vasul este decorat cu spirală decupată vopsită cu alb. Desenul în bandă este încadrat de două chenare cu o lăţime de 29 mm. Vasul este prevăzut cu două orificii de prindere.
View item at
Identifier: 0613CFFD-1094-46AD-A871-99671B0FE0FA
Format: 420 mm   DM: 260 mm   image/jpeg   incizare   lut ars
Source: Muzeul Municipiului Bucureşti - BUCUREŞTI |
Provenance: Vidra
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Date: eneolitic
Subject: Vas antropomorf |   Vas de cult |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas-statuetă feminină, modelat fără cap. Silueta se remarcă prin masivitatea jumătăţii superioare a corpului. Braţele subţiri păstrează proporţia toartelor vasului. Palmele cu cele cinci degete în poziţie neanatomică au fost exagerate ca dimensiuni .
View item at
Identifier: ECA203F9-EA03-4F48-BD36-3D24F1791C44
Format: 140 mm   ardere   image/jpeg   lut
Source: Muzeul Brăilei - BRĂILA |
Provenance: Brăila
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas sferoidal |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas sferoidal din pastă fină, acoperită cu slip lustruit; culoare brun-cenuşie; corp sferic, gât tronconic; sub diametrul maxim o tortiţă perforată orizontal; corpul, între gât şi bază, este acoperit cu caneluri late dispus oblic
View item at
Identifier: 6F161D20-4CB5-4786-8F8C-88298057320B
Format: 4   77   ardere oxidantă   canelare   image/jpeg   lut cu cioburi pisate
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas bitronconic |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas bitronconic turtit, modelat din lut cu degresanţi, cu buza dreaptă, ars la cărămiziu. Decorul este realizat din benzi canelate dispuse oblic pe corpul vasului. Benzile în relief se repetă de patru ori şi au la capetelele de pe umărul vasului cate două sau trei proeminenţe.

View item at
Identifier: 5607E81C-D230-4F53-BA99-5B56A12B01E2
Format: 175   183   ardere oxidantă   image/jpeg   lut ars
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas de cult |   Ceramică |   Romania |   |
Description: vasul de cult lucrat cu mâna din pastă fină, ars la cărămiziu, lustruit. Formă piriformă, are un tub transversal prin mijlocul vasului, cu orificiu de umplere sau scurgere situat lateral. Întreaga suprafaţă este pictată în două registere, unul cu dinţi de lup sub buză, altul cu motive florale pe corpul vasului. Pictură cu roşu încadrată de chenar alb.

View item at
Identifier: 21136B4D-FCC9-4B23-B1A2-9B9210D12BED
Format: 4   71   image/jpeg   lut fin
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa         
Subject: Bol sferic |   Ceramică |   Romania |  
Description: Bol sferic din pastă semifină, cu fundul plat şi perforat cu două orificii, buza scurtă şi dreaptă. Pe partea inferioară vasul este pictat cu alb ; de la linia de maximă rotunjime până sub buză decorat cu desene liniare aşezate în diagonală , pictate cu alb pe fond roşu. Pe buză prezintă 5 serii de linii oblice. Este pictat cu alb la interior.

View item at
Identifier: C3542223-DDCC-41E6-A730-CE3C6E2BE184
Format: 225 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lustruire   lut cu degresanţi   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Ceramică |   Bandă de incizii |   Cerc |   Spirală |   Romania |     Rumania |
Description: Vas modelat din lut de culoare cărămiziu-gălbuie, respectiv neagră-cenuşie în zona buzei. Partea inferioară este de formă tronconică, cu fundul plat. Partea superioară este rotunjită, cu buza oblică. Pe jumătatea superioară este decorat cu două spirale

View item at
Identifier: 2F518218-5342-11DD-8D24-00A0D21C2D1F
Format: 155 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lustruire   lut cu degresanţi   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Ceramică |   Paranteze incizate |   Romania |  
Description: Vas modelat din lut, de culoare maroniu-gălbuie. Este de formă piriformă, cu fundul drept, umărul puternic rotunjit, aplatizat în partea superioară, gâtul cilindric, scurt, buza dreaptă. În partea superioară, la baza gâtului, se găsesc patru proeminenţe .

View item at
Identifier: 2F518212-5342-11DD-8D24-00A0D21C2D1F
Format: 215 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lustruire   lut cu degresanţi   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Ceramică |   Paranteze incizate |   Romania |  
Description: Vas modelat din lut de culoare cărămiziu-gălbuie, respectiv neagră-cenuşie pe cca.1/3 din zona superioară. Este de formă piriformă, cu fundul plat şi buza dreaptă. Între baza gâtului şi buză prezintă două torţi unghiulare, verticale, dispuse diametral .

View item at
Identifier: 2F518211-5342-11DD-8D24-00A0D21C2D1F
Format: 102 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lustruire   lut cu degresanţi   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Ceramică |   Incizii oblice paralele |   Romania |  
Description: Vas modelat din lut, de culoare cărămiziu-roşiatică. Este de formă bitronconică, cu buza dreaptă, fund plat şi umăr rotunjit. Gura este uşor deformată, de formă aproximativ ovală. Decorul este realizat prin incizie. Constă din trei serii de linii scurte inclinate.

View item at
Identifier: 2F51820F-5342-11DD-8D24-00A0D21C2D1F
Format: 10 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lustruire   lut cu degresanţi   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas modelat din lut, de culoare roşcat-maronie. Este de formă bitronconică, cu fundul plat, umărul uşor rotunjit, buza dreaptă. Prezintă două torţi unghiulare, aflate pe umărul vasului, dispuse diametral opus. În partea superioară este decorat cu linii oblice.

View item at
Identifier: F7A710B7-BFB3-4494-A835-A1741B387C6D
Format: 220   ardere la roşu   image/jpeg   incizat   lut cu degresannţi
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Vlădiceasca
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas suport |   ceramică |   Romania |  
Description: Vas suport, modelat cu mâna din pastă cu degresanţi, cu gura largă, lustruit ars la cărămiziu. Pe suprafaţa exterioară vasul este lustruit şi incizat cu desen în formă de spirală decupată, încrustat apoi cu alb.

View item at
Identifier: 09148B7B-84BD-4A34-8C7E-E90C27C33499
Format: 3   91   grafit   image/jpeg   lustruire   lut fin   pictare
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas tip Gumelniţa |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas bitronconic, lustruit, ardere oxidantă, de culoare roşie. Pe umarul vasului prezintă 3 benzi orizontale pictate cu alb, intersectate de 4 benzi verticale. În jumatatea inferioară prezintă o bandă pictată cu grafit. În partea superioară este pictat cu grafit.

Identifier: 8B4061D3-E285-4CA3-A87D-DD43442F1F3E
Format: 112   ardere la roşu   excizat   image/jpeg   lut cu degresanţi
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Vlădiceasca
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Suport de vas |   Ceramică |   Romania |  
Description: Suport de vas cu partea inferioară cilindrică, iar cea superioară tronconică. Modelat cu mâna din pastă cu degresanţi, cu gura îngustă, lustruit, ars la cărămiziu. Pe suprafaţa exterioară vasul este decorat cu caneluri.
View item at
Identifier: D61BFE3C-AC8D-4704-9149-C33E5BBCEE6C
Format: 200   ardere la roşu   excizat   image/jpeg   lut cu degresannţi
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Vlădiceasca
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas suport |   ceramică |   Romania |  
Description: Vas suport, modelat cu mâna din pastă cu degresanţi, cu gura largă, buza oblică, lustruit ars la cărămiziu. Pe suprafaţa exterioară vasul este decorat cu spirală decupată, realizată prin excizie largă şi vopsit cu roşu.
View item at
Identifier: 77C8A04F-BBC2-4E45-91A2-E1FE1E4FE8D8
Format: 390   ardere oxidantă   image/jpeg   incizat   lustruit   lut degresanţi   modelat cu mâna
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Sultana
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas piriform |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas piriform, modelat din pastă cu degresanţi, buza dreaptă, ardere inoxidantă. Decorul este realizat prin incizii ce crează un desen meandric cu patru sori incizaţi, pictaţi cu vopsea roşie
View item at
Identifier: 2F518215-5342-11DD-8D24-00A0D21C2D1F
Format: 44 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   lustruire   lut cu degresanţi   modelare cu mâna   pictare
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Capac |   Ceramică |   Benzi afrontate |   Motiv cruciform |   Romania |  
Description: Capac, modelat din lut, de culoare roşu-cărămizie. Este în formă de calotă sferică, uşor bombată, cu umăr lat şi partea inferioară aproximativ cilindrică. Decorul este realizat prin pictarea cu o vopsea de culoare alb-roze, după ce, iniţial, suprafaţa a fost lustruita.

View item at
Identifier: 73A60EE0-5F4F-4B50-B5B6-E39A60B12A7D
Format: 3   76   ardere oxidantă   image/jpeg   lustruire   lut fin
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas bitronconic |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas bitronconic cu buza răsfrântă, prevăzut cu două apucători verticale de formă triunghiulară. Vasul este lucrat cu mâna din pastă fină ars la cărămiziu, cu urme de lustru pe toată suprafaţa vasului. Gura vasului este ovală.
View item at
Identifier: 0F453FD8-FF2C-4FE0-ACDC-D738E4416540
Format: 180 mm   ardere   canelare   image/jpeg   lut   modelare   pictare   şlefuire
Source: Muzeul Naţional de Istorie a României - BUCUREŞTI |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Creator:
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Vas dublu |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas lucrat din ceramică bună, cu corpul tronconic, bombat şi marcat de două adâncituri, cu umăr pronunţat şi două gâturi înalte cvasicilindrice cu buza uşor evazată şi care se prind organic de corpul vasului. Pe umăr - decor incizat şi probabil incrustat
View item at
Identifier: 2F518210-5342-11DD-8D24-00A0D21C2D1F
Format: 90 mm   ardere oxidantă   image/jpeg   incizare   lustruire   lut cu degresanţi   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean Teleorman - ALEXANDRIA |
Provenance: Ciolăneştii din Deal
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Ceramică |   Crestături oblice |   Romania |  
Description: Vas modelat din lut, de culoare cărămiziu-albicioasă. Este de formă bitronconică, cu buza dreaptă şi fundul plat. Pe zona de diametru maxim se găseşte un brâu lat de cca. 1,5 cm, uşor concav, decorat atât pe marginea inferioară, cât şi pe cea superioară
View item at
Identifier: 2771066F-C4EF-422A-8103-EC83D0FADC30
Format: 191 mm   Lut   ardere, modelare cu mâna   image/jpeg
Source: Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAŞI |
Provenance: Bogata
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Date: Eneolitic
Subject: Vas |   Bol |   Ceramică |   Romania |
Description: Vas de formă tronconică, buză dreaptă; are patru perechi de butoni pe umăr şi patru mici apucători pe linia mediană, dispuse în cruce; decorat cu caneluri oblice, în relief; culoare cărămizie.

View item at
Identifier: 21E53ED1-AEAD-4B51-B044-03C2063D7A27
Format: 53 mm   ardere   image/jpeg   lut   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean"Teohari Antonescu" - GIURGIU |
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Date: Eneolitic
Subject: Capac |   Ceramică |   Romania |  
Description: Capac de culoare cărămizie, decorat cu cinci caneluri situate în zona mediană a capacului şi cu câte două linii paralele pictate cu alb, aflate de o parte şi de alta a canelurilor.

View item at
Identifier: 3B520469-39A9-43D2-96A8-FC517F0CE24C
Format: 56   aplicare   ardere oxidantă   image/jpeg   lut
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas cu decor aplicat |   Ceramică |   Romania |  
Description: Bol din lut, ars la cenuşiu, formă tronconică, buza dreaptă. Vasul este decorat pe toată suprafaţa cu proeminenţe ascuţite din lut cu aspect de"arici".

View item at
Identifier: 87545160-7EB3-4AF0-9745-05F249E856E1
Format: 142   5   ardere oxidantă   canelare   image/jpeg   lut fin
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Capac de vas |   Ceramică |   Romania |  
Description: Capac de vas modelat din lut cu degresanţi, în formă de calotă, ars la roşu. Capacul este decorat pe toată suprafaţa cu două caneluri aşezate în sprală. Apucătoarea este în formă de casă.

View item at
Identifier: 6D7F880D-A1C6-4C83-9E7F-11DA3DF6E94B
Format: 70 mm   image/jpeg   lut   modelare cu mâna, ardere
Source: Muzeul Brăilei - BRĂILA |
Provenance: Lişcoteanca
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas-polonic |   Vase |   Romania |  
Description: Vas-polonic cu căuş globular, cu buza verticală şi fund rotunjit; slip lustruit; culoare cărămizie; toartă plină, înălţată, prinsă direct de baza căuşului.

View item at
Identifier: 626B5712-F5EE-4229-9FF8-8560664BFBBA
Format: 476 mm   ardere   image/jpeg   lut   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean"Teohari Antonescu" - GIURGIU |
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Date: Eneolitic
Subject: Vas bitronconic |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas bitronconic modelat cu mâna din lut galben-cărămiziu. Decorul este compus din benzi de caneluri intercalate cu benzi pictate cu alb. Pe gâtul vasului decorul este realizat prin şlefuire şi pictare cu alb.

View item at
Identifier: DA40267B-2F74-4456-BB88-F186EDB8BDBE
Format: 52 mm   ardere   canelare   image/jpeg   lut   modelare   pictare   şlefuire
Source: Muzeul Naţional de Istorie a României - BUCUREŞTI |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Creator:
Contributor: Gumelniţa
Subject: Castron |   Ceramică |   Romania |  
Description: Pe umărul bombat are un decor canelat larg spiralic, în alternanţă cu decor pictat cu grafit, care se continuă şi pe gâtul cilindric. Întreaga suprafaţă a vasului este şlefuită.
View item at
Identifier: CE034751-CAE2-4E44-93BA-47D5E6708FB4
Format: 168 mm   ardere   image/jpeg   lut   modelare cu mâna
Source: Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAŞI |
Provenance: Sultana
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas suport |   Ceramică |   Romania |  
Description: Formă tronconică, gura profilată, uşor invazată, patru apucători (coarne) dispuse în cruce, supraînălţate, pictat cu grafit şi cu vopsea albă şi roşie. Ardere secundară.
View item at
Identifier: DC1B2307-6CA5-4BBD-89C2-93E03F8B2BAE
Format: 118   image/jpeg   incizare   lut fin
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Olteniţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas bitronconic |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas bitronconic turtit din lut, pastă fină, ardere reductoare, cu buza dreaptă. Vasul este decorat pe tot corpul cu impresiuni semicirculare (paranteze) aşezate în registre, realizate „cu scoica”.

View item at
Identifier: E25DFA72-2DFD-4E60-B971-5AA6FC7D4665
Format: 105 mm   ardere   image/jpeg   lut   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean"Teohari Antonescu" - GIURGIU |
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Date: Eneolitic
Subject: Castron |   Castron bitronconic |   Ceramică |   Romania
Description: Castron bitronconic decorat prin şlefuire şi grafitare. Decorul acoperă toată suprafaţa interioară a vasului, iar la exterior acoperă zona dintre buză şi umăr.
View item at
Identifier: B5661166-90FE-4218-B51B-BAB5D0F6C2AE
Format: 220 mm   ardere   image/jpeg   lut   modelare cu mâna
Source: Muzeul Judeţean"Teohari Antonescu" - GIURGIU |
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Date: Eneolitic
Subject: Vas bitronconic |   Ceramică |   Romania |   |
Description: Vas bitronconic din lut galben-cenuşiu, decorat prin lustruire şi pictare cu alb şi roşu. Decorul reprezintă motive florale - lalele. (Vas cu capac, vezi piesa cu nr. inventar 3063.

View item at
Identifier: 3E3D8E0E-FB99-4715-8D5E-A5DA947AFCC4
Format: 105 mm   ardere   image/jpeg   lut   modelare cu mâna
Source: Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAŞI |
Provenance: Măriuţa
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Bol |   Ceramică |   Romania |  
Description: Bol de formă bitronconică; buza uşor evazată, linia mediană (umărul) reliefată şi decorată cu patru grupe de câte trei alveole; partea inferioară decorată cu spirale meandrice incizate.
View item at
Identifier: A16288AD-CB9D-4767-A12F-8261DECBE3F3
Format: 102 mm   Lut   image/jpeg   modelare cu mâna, ardere
Source: Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAŞI |
Provenance: Borduşani
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Castron |   Bol |   Ceramică |   Romania |  
Description: Castron cu formă bitronconică, decoart cu alveole crestate pe umăr şi reţele pictate cu grafit; culoare neagră.
View item at
Identifier: 955329C2-4D73-4859-B3EA-4C7BECF47195
Format: 58 mm   ardere   image/jpeg   lut   modelare cu mâna
Source: Muzeul de Istorie - GALAŢI |
Provenance: Suceveni
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |

Vas miniatural de formă bitronconică, din pastă groasa

Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas bitronconic |   Vas bitronconic miniatural |   Ceramică |   Romania |   Description: Vas miniatural de formă bitronconică, din pastă grosieră; decor plastic antropomorf reprezentând schematic o siluetă umană.

View item at
Identifier: EFA34877-9561-4387-8AEA-13226B6CF13F
Format: 105   29   69   ardere reducătoare   image/jpeg   lut fin
Source: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa - OLTENIŢA |
Provenance: Căscioarele
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |

Lingură de lut, ardere reducătoare, culoare cenusie.

Contributor: Gumelniţa
Subject: Lingură |   ceramică |   Romania
View item at
Identifier: EE751617-5006-4913-BCB4-5F3B49944896
Format: 100 mm   image/jpeg   lut   modelare cu mâna, ardere
Source: Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAŞI |
Provenance: Vărăşti
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Capac |   Ceramică |   Romania |
Description: Capac de formă semisferică, apucătoare în formă de acoperiş de locuinţă, decorat cu caneluri spiralice late, reliefate; culoare cărămizie.

View item at
Identifier: 56C760ED-7541-4B85-AE1C-64C34B2D3B0C
Format: 75 mm   ardere   image/jpeg   incizare   lustruire   lut   modelare
Source: Muzeul Naţional de Istorie a României - BUCUREŞTI |
Provenance: Hârşova
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Creator:
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Castron |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas bitronconic şlefuit. Partea superioară este decorată cu incizii paralele orizontale. Diametrul maxim este marcat de un şir de impresiuni ovale.
View item at
Identifier: A3C94212-745D-42B1-BE94-F4A7804975E1
Format: 580 mm   Lut   ardere, modelare cu mâna   image/jpeg
Source: Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAŞI |
Provenance: Cuneşti
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Vas de provizii |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas de provizii cu formă bitronconică, etajat; decorat cu oranmente incizate şi pictate (culorile albă şi roşie).
View item at
Identifier: 65293FD5-2170-416C-B5AB-D036088AAFA5
Format: image/jpeg   lut ars   modelare cu mâna
Source: Muzeul Dunării de Jos - CĂLĂRAŞI |
Provenance: Cuneşti
Publisher: CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucharest, Romania |
Contributor: Gumelniţa
Subject: Vas |   Ceramică |   Romania |  
Description: Vas de formă bitronconică, decorat cu motive incizate şi pictură albă.[1] Enciclopedia Arheologiei si Istoriei Vechi a Romaniei,vol D-L,Ed.Enciclopedica,Bucuresti,1996,coordinator stiintific Constantin Preda

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu